ПРЕДЛОГ НСМНМ У ВЕЗИ КОНКУРСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ СЕНТА