ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ