ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ