ЛИСТA ПРИЈАВА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА