ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА