Оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда