ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА ПРЕДАТИХ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ