ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ