ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ