ОГЛАС о јавном конкурсу за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица