Ј А В Н И П О З И В ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАНИХ И ОБРАЗЛОЖЕНИХ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2021.ГОДИНИ