ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У СВИМ ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА