ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У СВИМ ОБЛАСТИМА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ