ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ