ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА