ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2020. ГОДИНИ