ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА