ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У СВИМ ОБЛАСТИМА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ