ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2020. ГОДИНИ