ОДЛУКА О ИЗБОРУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА