НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА РАДЊИ ЈАВНИХ КОНКУРСА РАСПИСАНИХ ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА