МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

20.03.2020.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ   Саопштења Министарства

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања (20:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање. У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу, које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Број телефона путем којег се може поднети пријава:

064-8-818-449 за Округ: Севернобанатски

ПАЗИМО ЈЕДНИ НА ДРУГЕ!