ПРЕКИД СВИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ КОНКУРСА РАСПИСАНИХ ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА