САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента је на седници дана 12.03.2020. године расправљао је о актуелној ситуацији у вези Корона вируса и формулисао је следећи став:

Штаб позива грађане на одговорно понашање и обраћа им пажњу да изазивање панике није оправдано, али је обазривост неопходна.

Свако треба да схвата озбиљним и да примењује и поштује упутства Министарства здравља која се односе на хигијенске мере (прање руку, дезинфекција итд.).

Грађани општине се могу информисати о епидемији код Института за јавно здравље у Кикинди, сваког дана у времену од 8,00 до 22,00 часова на следећим телефонским бројевима: 0230/421-102, 062/88-33-841 и 062/88-33-877.

У случају јављања симптома становници општине могу да се обрате диспечерској служби сенћанског Дома здравља на број телефона: 024/814-570

Штаб моли грађане да се лично не појављују у Дом здравља, већ да се обрате телефоном и након позива стручни радници Дома здравља ће поступати према упутствима Министарства здравља. 

Циљ и задатак локалне самоуправе у постојећој ситуацији је да сачува здравље грађана и ради тога ће предузети неопходне мере. 

Пре свега моле се грађани, да планиране манифестације са већим бројем учесника у затвореној просторији одложе. 

Поводом настале ситуације грађани треба повећано да обрате пажњу на поштовање личне хигијене. 

У институцијама која спадају у надлежност локалне самоуправе, где се очекује  масовно присуство грађана (вртићи, школе, спортска хала, позориште, канцеларија за пријем странака, пијаца) монтираће се дезинфикатори руку и обезбедиће се средство за дезинфекцију за њихово функционисање.

У складу са прописима донетим од стране Владе Србије и на територији општине Сента је ЗАБРАЊЕНО одржавање манифестација у затвореним просторијама са више од сто учесника или посетилаца. 

Заинтересовани ће благовремено бити обавештени о терминима одржавања отказаних и одложених манифестација. 

Штаб за ванредне ситуације општине Сента ће континуирано пратити ситуацију и предузеће мере из своје надлежност уколико ће се указати потреба. 

Председник Штаба за ванредне ситуације општине Сента

Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ.