Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)