ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА МУШКАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ