ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ