ЈАВНА РАСОРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ