Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)