ОДЛУКА О ИЗБОРУ ГОИШЊИХ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА