ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ИЛИ РАСАДНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ