ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ