ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КВАЛИТЕТНИХ ГРЛА ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА ИЛИ СВИЊА ТОВНИХ РАСА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ