ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ РЕГРЕСА ЗА НАБАВКУ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ И ИЗВРШЕНE ВЕТЕРИНАРСКE УСЛУГE СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ