ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊАУ СВИМ ОБЛАСТИМА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ