ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ