ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИH ТРОШКОВА У 2019. ГОДИНИ