ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ