ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања дневних услуга