Решење - Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката за младе из средстава буџета општине Сента за 2018. годину