ОГЛАС за пријем - извршиоца нормативних послова за потребе Одељења за привреду и финансије