ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИ ТРОШКОВА У 2018. ГОДИНИ