ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ВЕЛИКОЈ ПОРОДИЦИ КОЈА СЛУЖИ ЗА УЗОР ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ СЕНТА