ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница