ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга