ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области социјалне заштите ради пружања дневних услуга у заједници