ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружењау области здравствене заштите