ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга