ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања дневних услуга