ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe